הגדרת חייגן Adsl ב WindowsXP

1.לאחר כניסה אל "התחל" הכנסו אל "לוח הבקרה".

windowsxp1
2.ביחרו באפשרות "חיבורי רשת" והקליקו עליה פעמיים.
xpsettings
3. הקליקו על הלשונית "קובץ" ובתוכה בחרו ב "התקשרות חדשה".
windowsxp3
4.לאחר פתיחת האשף הקליקו על "הבא".
windowsxpashaf
5.סמנו את האפשרות הראשונה "צור התקשרות לאינטרנט" והקליקו על "הבא".
windowsxp5
6.סמנו את האפשרות השנייה "הגדר את התקשורת שלי באופן ידני" והקליקו על "הבא".
xpashaf2
7. בתבנית "שם של ספק שירותי אינטרנט" הקלידו "רימון" והקליקו על "הבא".
xp7
8.בתבנית "שם המשתמש" הקלידו את שם המשתמש שלכם ולאחריו את הסיומת Ineto@,
בתבנית "סיסמה" ו"אשר סיסמה" הקלידו את הסיסמה שלכם.
סמנו את שתי האפשרויות והקליקו על "הבא".

xp8
9.סמנו את האפשרות להוספת קיצור דרך על שולחן העבודה והקליקו על "סיום".
xp9
10.הקליקו על "התקשר" וודאו חיבור לרשת.
xpfinish
כעת החייגן מוגדר בהצלחה על מחשבכם.