הגדרת ראוטר AR-7084ag

ראוטר זה מותאם ללקוחות Adsl בלבד
1.לאחר כניסה אל הדפדפן הקלידו את הכתובת הבאה: 192.168.2.1

edimaxag

2.ביחרו בלשונית interface setup.
בתבנית VPI הקלידו 8 , בתבנית VCI הקלידו 48.
בקטגוריה ISP סמנו את האפשרות PPPoE.
בתבנית user name הקלידו את שם המשתמש ובסיומת In@neto,
בתבנית password הקלידו את הסיסמא.
בתפריט הגלילה Encapsulation ביחרו באפשרות PPPOE LLC,
באפשרות Connection סמנו את האופצייה הראשונה Always on.
הקליקו על save. 

 edimaxadsl7084

כעת הראוטר מותקן בהצלחה על מחשבכם.