הגדרת ראוטר AR-7284 wna

ראוטר זה מותאם ללקוחות Adsl בלבד
1.לאחר כניסה אל הדפדפן הקלידו בשורת הכתובת את הכתובת הבאה: 192.168.2.1 ,
בחלון שייפתח בתבנית user name הקלידו Admin ןבתבנית Password הקלידו 1234.
הקליקו על "אישור".

edimax72841
2.בעמוד זה נכנס אל General setup בתפריט העליון , בתפריט משמאל נקליק על Interface setup ובתוכו על האפשרות Internet.
תחת הקטגוריה ATM VC , ב Virtual Circuit בתפריט הגלילה נבחר ב 0.
באפשרות Status נסמן את האופצייה הראשונה Activate, בתבנית VPI הקלידו 8 ובתבנית VCI הקלידו 48.
תחת הקטגוריה Qos בתפריט הגלילה ATM QoS ביחרו ב cbr, בתבנית PCR הקלידו 0.
תחת הקטגוריה Encapsulation סמנו את האפשרות PPPoA/PPPoE.
תחת הקטגוריה 802.1q סמנו את האפשרות Deactivated.
תחת הקטגוריה PPPoE/PPPoA כתבו את שם המשתמש שלכם ובסיומו Ineto@.

edimax72842
3. באותו הדף , בתבנית password  הקלידו את ההסיסמא שלכם.
בתפריט הגלילה Encapsulation ביחרו באפשרות PPPoELLC.
באופצייה Bridge interface סמנו את האפשרות Deactivated.
בתוך הקטגוריה Connection setting באופצייה connections סמנו את האפשרות Always on.
תחת הקטגורייה IP Common Options באופצייה Default Route סמנו Yes.
תחת הקטגוריה IPv4 Optins בתוך האופצייה Get IP Address סמנו את Dynamic. 
בתפריט הגלילה NAT ביחרו בEnable ובתפריט Dynamic route ביחרו ב RIP 1 וב Direction ביחרו ב None.
בתבנית בתוך האופצייה  TCP MTU Option הקלידו 0, באופצייה IGMP Proxy סמנו את Disable.
הקליקו על Save. 

edimax72843
כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבכם.