טיפ חכם

שתפו את ילדיכם בסכנות שעימן הוא מתמודד בעת הגלישה, אך אל תשמיטו את היתרונות

Hebrew

בסיסית

הגנה זו תמנע חשיפה לתכנים

פורנוגרפיים ואלימות

בינונית

הגנה זו תמנע בנוסף גם חשיפה

להלבשה תחתונה

גבוהה

הגנה זו תמנע במידה רבה הצגה של

לבוש חלקי ותצמצם שידורי

טלוויזיה ותכני וידיאו

הוספת כלל חדש

Hebrew

באפשרותך לתזמן את שעות הפעילות של האינטרנט בביתך על ידי

הוספת תבניות קבועות או התאמה אישית כראות עינייך.

עמודים