אזור אישי

הוספת כלל חדש

באפשרותך לתזמן את שעות הפעילות של האינטרנט בביתך על ידי

הוספת תבניות קבועות או התאמה אישית כראות עינייך.

buttons: 

button_image: 

button_title: 

שינוי רמות הגנה

popup_id: 

pane-rimon-ajax-change-level

button_image: 

button_title: 

שינוי סיסמאות

popup_id: 

pane-rimon-ajax-update-password

button_image: 

button_title: 

צפייה בחשבוניות

popup_id: 

pane-rimon-ajax-view-invoices

button_image: 

button_title: 

ממשק ניהול רימון סלולרי

button_image: 

button_title: 

הנטו שלי

popup_id: 

pane-rimon-ajax-personal-list

button_image: 

button_title: 

תזמונטו

button_image: 

button_title: 

דוא"ל

button_image: 

button_title: 

סרטוני הדרכה

הגדרות

 • מסך הגדרות 1
 • מסך הגדרות 2
 • מסך הגדרות 3
 • מסך הגדרות 4
 • מסך הגדרות 5
קבוצת פריטים 1הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3
קבוצת פריטים 2הגדרה 1
הגדרה 2
הגדרה 3

Managing Access to My Web Sites

ניהול נגישות לאתרי האינטרנט שלי

רשימה לבנה

הוסף אתרים שברצונך לאפשר גלישה


רשימה שחורה

הוסף אתרים שברצונך לחסום


Changing Your Password

שינוי סיסמא

סיסמת סינון ואזור אישי

סיסמת גלישה

לקוח יקר שים לב

שינוי סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • חשבונך האישי באתר
 • שינוי מסלולים
 • תיבת הדואר האלקטרוני

בהחלפת סיסמא זו, אין לשנות את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

צפייה בחשבוניות

שינוי סיסמא

סיסמת סינון ואזור אישי

סיסמת נתב/ מודם

שינינו את מדיניות הסיסמאות
x

על הסיסמא להיות באורך של 6 תווים לפחות, היא יכולה לכלול:

אותיות גדולות וקטנות באנגלית:

 • יש להקפיד על לפחות 2 אותיות בסיסמא.
 • לא ניתן לקבוע סיסמא בעלת 3 אותיות זהות או עוקבות ברצף.

מספרים:

 • יש להקפיד על ספרה אחת לפחות בסיסמא.
 • לא ניתן לקבוע סיסמא בעלת 3 ספרות זהות או עוקבות ברצף.
למה?
שינוי סיסמת נתב/ מודם

שינוי סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • חשבונך האישי באתר
 • שינוי רמות ההגנה
 • תיבת הדואר האלקטרוני

בהחלפת סיסמא זו, אין לשנות את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

שינוי סיסמא זה ישפיע על כניסתך ל:

 • אינטרנט

בהחלפת סיסמא זו, יש לשנות את הגדרות

הסיסמא בחייגן או בראוטר שברשותך

ניהול אישי של רשימת אתרים

שינוי מסלול הגלישה