הגדרת ראוטר AR-7186 wna

1.לאחר כניסה אל הדפדפן הקלד בשורת הכתובות 
edimaxaddress
2. בחלון שייפתח, בתבנית User name הקלידו Admin ובתבנית Password הקלידו 1234 והקליקו על Log In.
edimax7186

3.בתפריט העליון הכנסו אל Interface Setup ולאחריו בצעו את ההוראות הבאות:
בתבנית VPI הקלידו 8 , בתבנית VCI הקלידו 48.
בתוך הקטגורייה Encapsulation באופצייה ISP סמנו את האפשרות PPPoEA/PPPoE.
בתוך הקטגורייה PPPoE בתוך התבנית User name הקלידו את שם המשתמש שלכם ולאחריו Ineto@ ,
בתנית password הקלידו את הסיסמא שלכם.
בתפריט הגלילה Encapsulation ביחרו באפשרות PPPoE LLC,
באופצייה Bridge Interface סמנו את האפשרות Deactivated.
בקטגורייה connection settings באפשרות Connection סמנו את האפשרות Always on.
ודאו כי מופיעים הסימנוים המתוארים בתמונה בקטגורייה IP Address.
הקליקו על Save.

edimax71862

כעת הראוטר מוגדר בהצלחה על מחשבכם.