הגדרת ראוטר BR- 6524n

הגדרת הראוטר ללקוחות HOT

1.לאחר כניסה אל הדפדן הקלידו את הכתובת הבאה:192.168.2.1

edimaxadsl65
2.בתבנית user name יש להקליד admin, בתבנית passowrd יש להקליד 1234.

edimaxconnect
3.בעמוד הבא יש להקליק על הלשונית General Setup.

edimaxgeneral
4.בחלון הבא יש לבחור באפשרות WAN.

edimaxhoewan
5.בחלון הבא יש לסמן את האופצייה L2TP.

edimaxl2tp
6. בתבנית User ID יש להקליד את שם המשתמש,בתבנית Password יש להקיש את הסיסמא.
בתבנית  L2TP Gateway יש להקיש 213.151.32.117/114.
בתפריט הגלילה Connection Type יש לבחור ב – Continuous ולהקליק על Apply.

edimaxhotpassword
7. הקליקו על Apply.

edimaxhotapply
8.כעת תתבצע הגדרת הראוטר, התהליך עשוי להמשך עד כדקה.

edmiaxhot12
9. לסיום התהליך הקלק על complete.

edimaxend

הגדרת הראוטר ללקוחות Adsl
בצעו את  כל השלבים עד לסעיף 4 (כולל)  כפי שמוסבר ללקוחות HOT.
1.סמנו את האופצייה PPPoE והקליקו על Next.

edimaxadsl13
2.בתבנית username יש להקיש את שם המשתמש "user@Ineto", בתבנית Password יש להקיש את הסיסמא.
בתפריט הגלילה Connection Type יש לבחור ב – Continuous.
והקליקו על Apply.

edimaxadslpassword
3.הקליקו שוב על Apply.

edimaxapply2
4. כעת תתבצע הגדרת הראוטר, התהליך עשוי להמשך עד כדקה.

edimaxminits
5.הקליקו על complete.

 edimaxfinish

כעת הראוטר מותקן בהצלחה על מחשבכם.