התקנת רישיון הגנה

לחץ כאן להורדת רישיון הגנה.ואשר את הרישיון שירד 

להורדת רישיון לדפדפן ספציפי לחץ כאן