אפליקצית הגנה לבית

להתקנת ההגנה של רימון לבית לחצו כאן והמשיכו לפי הוראו8ת המסכים